Nízkonapäťové kompaktné ističe ETIBREAK


Kompaktné ističe sa používajú na ochranu nízkonapäťových vedení a pripojených elektrických zariadení proti preťaženiu a proti skratu.
Kompaktný istič sa zvyčajne inštaluje na sekundárnu stranu transformátora (hlavný spínač na ochranu jednotlivých obvodov).
V priemysle sa používa v rozvádzačoch alebo na ochranu motorov ako aj ďalších spotrebičov.
V elektrických inštaláciach budov sa používa ako hlavný vypínač so zabudovanou ochranou.


V súčasnosti sú na trhu dostupné dve vyhotovenia kompaktných ističov – s tepelno-magnetickou spúšťou alebo s mikroprocesorom riadenou spúšťou.
Tepelno-magnetická spúšť funguje na princípe bimetalu a elektromagnetického obvodu. Pri prechode nadprúdu cez kompaktný istič,  bimetalová spúšť sa ohrieva a preruší elektrický obvod. Bimetalová spúšť je kalibrovaná pri 45ºC a pri nižších alebo vyšších okolitých teplotách sa musí počítať s dlhšími alebo kratšími odpínacími časmi.  Pre dosiahnutie presných výsledkov je potrebné zohľadniť kompenzačný faktor udávaný výrobcom. Pri skratových prúdoch vzniká silné elektromagnetické pole, ktoré spôsobuje reakciu elektromagnetickej spúšte.
Mikroprocesorom riadené elektronické uvoľnenie spúšte pracuje na princípe merania skutočnej efektívnej hodnoty prúdu. Je odvodená a vypočítaná z vrcholovej hodnoty prúdu, ktorá je detekovaná mikroprocesorovým systémom.
FBM (Fast Breaking Mechanism) rýchloodpínací mechanizmus zabezpečuje svojou špeciálnou konštrukciou pri prechode skratového prúdu rýchlu vypínaciu schopnosť a exponenciálne obmedzenie prúdu. Redukovaná energia Joulovho integrálu I²t predstavuje výrazné obmedzenie tepelnej záťaže na vedenie a k nemu pripojené elektrické zariadenia.  Redukovaná reakčná doba zároveň výrazne obmedzuje možnosť poškodenia v dôsledku poruchy.
Priamo vypínací mechanizmus umožňuje prenos vypínacej sily je priamo z páčky na hlavné kontakty. Na zabezpečenie manuálne nezávislej funkčnosti sú použité pružiny, ale vypnutie nie je ovplyvňované pružinami. Priamy vypínací mechanizmus je nevyhnutný pre odpínače, núdzové vypínače, bezpečnostné limitné spínače a bezpečnostné bránové uzamykacie spínače.

 
Najdôležitejšie technické parametre kompaktných ističov sú menovitý prúd (In), menovité pracovné napätie (Ue), skratová  vypínacia schopnosť (Icu, Ics) a reakčná doba. Nadprúdový alebo skratový rozsah kompaktného ističa je možné jednoducho stanoviť z prúdovo-časových charakteristík. Tepelno-magnetické ističe majú nastaviteľnú charakteristiku preťaženia (0,63-1 x In) ako aj charakteristiku magnetickej spúšte (6-13 x In). Elektronické kompaktné ističe  majú taktiež nastaviteľné obe časti charakteristiky, ale s mierne odlišnými hodnotami. Hodnoty nadprúdu sú 0,4-1 x In a k dispozícii je sedem rôznych prednastavených vypínacích charakteristík pre rozličné aplikácie (generátory, motory triedy 10, 20, 30 apod.).
Štandardné vyhotovenie kompaktných ističov zahŕňa prúdový rozsah od 20 do 1600A so skratovou vypínacou schopnosťou od 25 do 85kA a menovitým napätím Un = 400V v šiestich rozličných konštrukčných rámoch. K dispozícii sú troj- a štvorpólové verzie s izolačným napätím Ui = 800V a menovitou impulznou napäťovou odolnosťou Uimp = 8kV. Je možné si vybrať aj ekonomickú verziu ako lacnejšie riešenie s nižšími skratovými hodnotami, avšak stále s nastaviteľnými parametrami.
 

 
Kompaktné ističe môžu byť vybavené rôznym príslušenstvom, ktoré zabezpečuje veľmi rozsiahle použitie v rozličných  aplikáciach. Prúdové nastavenie, nastavenie podpäťovej spúšte, výstražný spínač a pomocné kontakty predstavujú  interné príslušenstvo, ktoré je možné jednoducho inštalovať samotným užívateľom. Externé príslušenstvo pozostáva z rôznych typov pákových ovládačov, pripojiteľných interpolačných prepážok, adaptérov na DIN lištu, motorových ovládačov, krytov, svoriek a pod.
Základné vyhotovenie nízkonapäťových kompaktných ističov ETIBREAK EB2 predstavuje ekonomická rada L s nižšou vypínacou schopnosťou a štandardná rada S s bežne požadovanými hodnotami vypínacej schopnosti. Pre náročné priemyselné aplikácie je určená najvyššia rada H s vyššou vypínacou schopnosťou.
Nová séria kompaktných ističov EB2S ponúka vynikajúci výkon s menšími rozmermi a moderným dizajnom. Všetky zariadenia sú vybavené systémom IEC Direct Opening Action, ktorý zabezpečuje spoľahlivú a bezpečnú prevádzku pre všetky aplikácie.
Kombinovanú ochranu proti preťaženiu, skratu a zemnému spojeniu integrovanú v jednom zariadení predstavuje rada kompaktných ističov EB2R. Vypínacie hodnoty zvyškového prúdu ako aj časové oneskorenie ochrany sú jednoducho nastaviteľné v širokom rozsahu požadovaných hodnôt.
Kompaktné ističe ETIBREAK  sa vyznačujú dobrou kompatibilitou a vysokou skratovou vypínacou schopnosťou. Svojimi konštrukčnými charakteristikami kompaktné ističe zaručujú spoľahlivú funkčnosť s minimálnou údržbou, čím predstavujú dôležitú súčasť nízkonapäťových elektroinštalačných systémov.