Energetika

 

Energetická distribúcia

ETI poskytuje vysokokvalitné a integrované riešenia pre ochranu nízkeho a vysokého napätia ich distribúciu a inštalačné produkty. Dodávame široký rozsah vysokonapäťových poistiek VV, nizkonapäťové  kompaktné ističe a odpínače ETIBREAK, samostatne stojacie káblové rozvodné skrine KVS, strednonapäťové zvodiče prepätia ETISURGE a keramické ako aj polymerné izolátory.