CP- Kompenzačné komponenty jalového výkonu

 

 

       
Trojfázové kondenzátory
 

Trojfázové kondenzátory sú určené pre reaktívnu korekciu účinníka indukčných spotrebičov (transformátory, elektromotory, usmerňovače).

Stýkače pre kondenzátory CEM_CN
 

Stýkače na spínanie kondenzátorov boli špeciálne navrhnuté pre korekciu účinníka pri prevádzke kondenzátora (kategória použitia AC-6b).

PFC regulátory účinníka
 

Automatická korekcia účinníka: PFC regulátor rady 6 DA, 8 DB, 12 DB.

Tlmivky
 

Tlmivkový systém zlepšuje účinnosť, zabraňuje nárastu harmonického prúdu v dôsledku rezonancie medzi induktívnou impedanciou systému a kondenzátorom . Dostupný factor p je 7% a 14 %.