Actuators and indicators

Actuators and indicators
Pohony a ukazovatele sa používajú v ovládacích obvodov pre priamu a vzdialenú správu operácií, ktoré sú nevyhnutné pre priemysel, obchodné zariadenia v domových inštaláciách.
Rada ponúka spoľahlivosť, ktorá je rozhodujúca pre operačné riadenie, čo je spolu s flexibilitou panela a štandardizovanou konštrukciou dôležité pre montérov. Pohony a ukazovatele spolu s kontaktnými blokmi, držiakmi žiaroviek a integrovanými ukazovateľmi sú v súlade s medzinárodnými normami a sú certifikované pre nasledujúce platné medzinárodné certifikačnej značky. Hľadať