Motorový spouštěč a příslušenství

Hlavné aplikácie: riadenie (spustenie, ochrana a vypnutie) striedavých elektromotorov s výkonom do 11 kW (380/400 V) alebo iných spotrebičov až do 25 A; slúži aj ako hlavný vypínač v súlade so štandardmi EN 60204 alebo VDE 0113.
Príslušenstvo k motorovým stýkačom nájdete na strane 112, 113, 115, 116,119 a 120.