Pojistkové vložky na ochranu polovodičů ULTRA QUICK

Pojistkové vložky na ochranu polovodičů ULTRA QUICK

ETI poistky na ochranu polovodičov série ULTRA-QUICK sú optimálnym riešením pre ochranu polovodičových systémov.

Hľadať

Poistkové vložky sú ochranné zariadenia pre polovodiče, ktoré by mali zabezpečiť, aby boli splnené tieto podmienky:

Prerušenie musí byť vykonané dostatočne rýchlo, aby nedošlo k poškodeniu iných zariadení
Prerušenie by malo prebehnúť pred poškodením polovodičových súčiastok - rýchla akcia
Vysoká vypínacia schopnosť
- Vysoká D. C. spínacia schopnosť
- Obmedzenie vysokého prúdu
Funkcia ochranného zariadenia nesmie mať za následok neprijateľne vysoké prepätiektoré by mohlo spôsobiť poškodenie niektorého z polovodičových súčiastok – nízke napätie na oblúku