Fuse links for medium voltage

Fuse links for medium voltage
ETI VN poistky nazvané VV Thermo, sú určené pre ochranu spínacích zariadení a ďalších zariadení (distribučné transformátory, kondenzátory, motory) pred tepelnými a
dynamickými účinkami skratov a nadprúdov.
Charakteristiky čas-prúd zodpovedajú norme IEC 60282-1, bod 3.3.3. Predistenie. Hľadať
Sú vhodné pre inštaláciu do:
• vnútorných a vonkajších rozvádzačov
• izolovaných skríň pre plyn (SF6)
• špeciálnych prevádzkových podmienok (odlišné od normálnych podmienok, ktoré sú popísané v bode 2.1. smernici IEC 60282-1).
Najdôležitejšie vlastnosti vysokonapäťových poistiek ETI:
• Nízky nárast teploty z dôvodu nízkej straty výkonu
• Vysoká vypínacia schopnosť 50 kA
• Možnosť troch rôznych druhov: 80 N a 120 N (s integrovaným teplotným obmedzovačom) a 50 N.
• Spoľahlivý systém tesnenia proti vlhkosti
• Nízke spínacie napätie
• Na žiadosť možno dodať VN poistky v neštandardných rozmeroch