Proudové chrániče s nadproudovou ochranou (RCBO)

Proudové chrániče s nadproudovou ochranou (RCBO)
KZS (KZS-2M, KZS-3M, KZS-4M) je istič zvyškového prúdu kombinujúci vlastnosti miniatúrneho prúdového ističa a ističa zvyškového prúdu a je nezávislý na sieťovom napätí. Hľadať
Používa sa predovšetkým v obvodoch s väčšími požiadavkami na dotykové napätie ako v obvodoch prenosných zariadení, v materských školách, školách, nemocniciach atď.