Moduly proudového chrániče DIFO

Moduly proudového chrániče DIFO
Modul DIFO je prídavný prvok, ktorý zahŕňa ochranu proti zvyškovému prúdu. Strana 45, katalógu RCCB.  Hľadať
Inštaluje sa v kombinácii s ističom ETIMAT 6 alebo ETIMAT COLOUR a výsledkom je prúdový chránič so vstavanou nadprúdovou ochranou (RCBO). Ide o podobný produkt ako LIMAT2-SD alebo LIMAT4-SD,na rozdiel od nich však ponúka možnosť finalizácie alebo neskoršej výmeny.