Proudové chrániče (RCCB) a příslušenství

Prúdové chrániče môžu byť použité pre TN-S, TN-CS, TT a IT sieťové systémy, alebo inými slovami, pre všetky systémy, v ktorých sú oddelené neutrálne a ochranné vodiče. Prúdové chrániče EFI sa používajú pre ochranu voči nepriamemu kontaktu (ochrana proti chybám) a priamemu kontaktu (dodatočná ochrana) častí pod napätím.
Spínač PS EFI sa pripevní na sériové spínače EFI. Šírka zariadenia je 9 mm, ostatné rozmery sú v súlade s rozmermi EFI spínačov. Prídavný spínač PS EFI sa používa na diaľkovú signalizáciu stavu kontaktov (zatvorený/otvorený) EFI spínačov a na ovládanie elektrického obvodu.