Příslušenství

Příslušenství
Spínač PS EFI sa pripevní na sériové spínače EFI. Šírka zariadenia je 9 mm, ostatné rozmery sú v súlade s rozmermi EFI spínačov. Prídavný spínač PS EFI sa používa na diaľkovú signalizáciu stavu kontaktov (zatvorený/otvorený) EFI spínačov a na ovládanie elektrického obvodu. Hľadať
Strana 38 katalógu RCCB.