Proudové chrániče (RCCB)

Proudové chrániče (RCCB)
Prúdové chrániče môžu byť použité pre TN-S, TN-CS, TT a IT sieťové systémy, alebo inými slovami, pre všetky systémy, v ktorých sú oddelené neutrálne a ochranné vodiče. Prúdové chrániče EFI sa používajú pre ochranu voči nepriamemu kontaktu (ochrana proti chybám) a priamemu kontaktu (dodatočná ochrana) častí pod napätím.
Hľadať
V prípade ochrany voči nepriamemu kontaktu (ochrana proti chybám) je možné použiť prúdové chrániče s menovitým rozdielovým prúdom IΔn ≤ 300mA. Prúdové chrániče s menovitým rozdielovým prúdom IΔn ≤ 30mA spĺňajú podmienku pre ochranu proti priamemu dotyku (dodatočná ochrana). Pre ochranu voči požiaru, podľa noriem DIN VDE 0100-482 a IEC 60364-4-482, všetky káble a vodiče v TN a TT systémoch musia byť chránené pomocou prúdových chráničov s menovitým rozdielovým prúdom IΔn ≤ 300mA. V aplikácií, kde odporové poruchy môžu spôsobiť požiar (sálavé stropné vykurovanie s panelom vykurovacích telies) musí byť menovitý rozdielový prúd IΔn = 30mA.