Příslušenství

Příslušenství
Pripojovacie svorky (izolované) a iné Hľadať
Pripojovacie svorky sú určené na prepojenie modulárnych zvodičov prepätia ETITEC pri multi-modulovej montáži. Prípojky sú v uzemňovacej svorke – PE. Ďalšie informácie nájdete v katalógu v kapitole ETITEC alebo ochrana domov a bytových priestorov.