Modulární spínače a kontrolky

Modulární spínače a kontrolky
Vstavaný spínač sa používa ako hlavný spínač v domových rozvodných skriniach alebo ako spínač pre individuálne elektrické obvody. Vstavaný spínač plne nahrádza vačkový spínač.  Hľadať
Vstavaný spínač má robustnejšiu a jednoduchšiu konštrukciu, a preto má spoľahlivejšiu prevádzku. Ukazuje stav kontaktov. Obvod, v ktorom je vstavaný spínač, môže byť označený prídavným štítkom. Spínače s In ≤ 63 A sú vybavené dvojitým vypínaním.