Nízkonapäťové kompaktné ističe ETIBREAK


Kompaktné ističe sa používajú na ochranu nízkonapäťových vedení a pripojených elektrických zariadení proti preťaženiu a proti skratu.
Kompaktný istič sa zvyčajne inštaluje na sekundárnu stranu transformátora (hlavný spínač na ochranu jednotlivých obvodov). V priemysle sa používa v rozvádzačoch alebo na ochranu motorov ako aj ďalších spotrebičov. V elektrických inštaláciach budov sa používa ako hlavný vypínač so zabudovanou ochranou.

Číst dál: Nízkonapäťové kompaktné ističe ETIBREAK

ETIMAT COLOUR 10kA


 Istič je elektrické zariadenie, ktoré v prípade, keď ním začne tiecť prúd väčší ako je určený (nadprúd alebo skrat), automaticky odpojí prívod elektrického prúdu do elektrického obvodu (resp. spotrebiča) a tým bráni jeho preťaženiu, ako aj prípadnému zasiahnutiu osôb.

Číst dál: ETIMAT COLOUR 10kA

RCBO KZS 2M2p

 

KZS 2M2p je prúdový chránič s oboma chránenými pólmi, kombinuje vlastnosti ističa a prúdového chrániča a je funkčne nezávislý na sieťovom napätí.


Používa sa predovšetkým v obvodoch s vyšším požiadavkám ohľadom dotykového napätia, ako sú obvody prenosných zariadení, v škôlkach, školách, nemocniciach atď.

Číst dál: RCBO KZS 2M2p

NH aR od 1250-2000V


ETI predstavuje novú radu poistkových vložiek pre istenie polovodičov do meničov stredného napätia.


Číst dál: NH aR od 1250-2000V

NH DC 1000V aR


ETI predstavuje novú radu poistkových vložiek pre DC aplikácie: NH DC 1000 V aR.

Číst dál: NH DC 1000V aR

NH DC 1000V aR


ETI predstavuje novú radu poistkových vložiek pre DC aplikácie: NH DC 1000 V aR.

Číst dál: NH DC 1000V aR

NH DC 1000V aR


ETI predstavuje novú radu poistkových vložiek pre DC aplikácie: NH DC 1000 V aR.

Číst dál: NH DC 1000V aR

Ochrana fotovoltických systémov

 

ETI poskytuje vysokokvalitné riešenia pre kompletnú nadprúdovú a prepäťovú ochranu fotovoltaických systémov a iných obnoviteľných zdrojov energie.
 

Číst dál: Ochrana fotovoltických systémov

CP- Kompenzačné komponenty jalového výkonu


ETI predstavuje komponenty pre kompenzáciu jalového výkonu. Skladá sa z:

 

  • Trojfázové kondenzátory

  • Stýkače pre kondenzátory CEM_CN

  • PFC regulátory účinníka

  • Tlmivky

Číst dál: Kompenzačné komponenty jalového výkonu

Vačkové spínače


Vačkové spínače rady CS sú určené pre rôzne spínacie operácie v hlavných a pomocných obvodoch:

  • Ako spínače motorov, ktoré sú určené pre priame on-line zapínanie a vypínanie jednofázových a trojfázových motorov, možné ako hviezda-trojuholník ktorými sú spínače, prepínače a dvojprepínacie spínače motorov

  • V pomocných obvodoch, ktoré sú zostavené v súlade so spínacím programom podľa preferencií:

• spínače pre ovládanie, signalizáciu a meranie obvodov

• spínače, prepínače a vypínače, napr. pre transformátory a zváracie prístroje

• skupina prepínačov, napríklad pre zapnutie rezistorov a vykurovacích telies

• ovládací spínač s automatickým návratom
 

Číst dál: Vačkové spínače