Kvalita v ETI

Společnost ETI vyvinula systém na zabezpečení kvality, který se skládá z procesů, organizačních forem a nástrojů. Jejich vzájemným spojením vytvořila efektivní systém zabezpečení kvality. Tento systém byl navrhnutý tak, aby mohl být aplikovaný na technické a technologické jednotky všech produktů a obchodních procesů ETI, které zaručují vysokou kvalitu výrobků a služeb ETI. 


 
 
                              ISO 9001                                                                          ISO 14001
 
    
 
 
 
 
       Business Excellence Award                                               

Certifikace systému kvality dle normy ISO 9001

Společnost ETI si je vědoma, že musí zabezpečit kvalitu svých výrobků a služeb, prostřednictvím svých obchodních a výrobních procesů. Společnost ETI prosperovala tak významně, že projekt na získání certifikace systému řízení kvality dle normy ISO 9001, byl už v roce 1993 dosáhnut a výrobky ETI se neustále zlepšují. V procesu zlepšování trvalým úkolem zůstává nejen sledovat požadavky, ale i očekávání strategických partnerů – klientů, zaměstnanců, dodavatelů, akcionářů a širší veřejnosti. V roce 1999 druhá fáze ověřování vypršela, a to je důvod, proč se společnost ETI dd předběžně rozhodla zařadit do recertifikačního procesu. Dále společnost ETI dd předběžně inovovala nástrojárnu (PIE OR), jako důležitou naší společnosti a prošla významnou funkční reorganizací. Hlavním cílem bylo přizpůsobit vnitřní organizaci na dosáhnutí vyšší účinnosti a lepších výsledků. V roce 2009 všechny výrobní jednotky ETI podstoupily recertifikační proces dle normy 9001: 2008.

Nový úspěch v systému řízení z hlediska ochrany životního prostředí

Dosáhnutí certifikátu ISO 14001 si od společnosti ETI vyžaduje neustálé usilování o zlepšení chování k životnímu prostředí. Být schopný identifikovat a vyhodnotit klíčové problémy je základním krokem k rozvoji efektivního systému řízení ochrany životního prostředí a povinností dle normy ISO 14001.
 
V roce 2001 jsme rekonstruovali systém sběru oleje pro strojní součásti umývání a sběr kondenzátu pro kompresorové stanice s cílem zlepšit ochranu vodních toků.


ETI D.D. vítěz ceny Business Excellence Award (PRSP 2003) 

Cena Slovinské republiky pro Business Excellence (PRSP) je nejvyšší uznání státu za úspěchy organizace ETI. Toto ocenění získala za implementace systémů pro moderní, efektivní a kvalitní výrobky a služby, včetně kvalitní hospodářské činnosti. Daný úspěch dosáhla hlavně díky znalosti a rozvoji inovativnosti.
 
Cena zdůrazňuje pochopení, že jen díky orientaci na kvalitu produktů a služeb, kvalitu vztahů mezi výrobci, dodavateli a uživateli, prostřednictvím správného řízení prosperity všech zaměstnanců společnosti, stejně jako kompletní integrace do Evropské unie, je možné dosáhnout pokroku. Jen prostřednictvím spolupráce všech, každého jednotlivce a prostřednictvím organizované týmové práce je možné dosáhnout neustále zlepšování kvality. Společnost ETI dd se aktivně zapojila do projektu Business Excellence s vlastním hodnotícím postupem z roku 1999. Informace komentářů: dosáhnout body, které druhy výhod a zlepšení příležitostí byly použité jako vhodné opatření pro stanovení, do jaké míry byly dosáhnuté cíle společnosti, a pro které jsme se zavázali k dosáhnutí výsledků porovnatelných s evropskými.
 
V roce 2003 společnost ETU získala diplom Finalista PRSP 2003 v kategorii organizací s více jak 250 zaměstnanci v oblasti průmyslového zboží. Mimo ocenění společnost ETI získala  v soutěži o PRSP 2003 i cenu Slovinské republiky pro Business Excellence, jako organizace, která v hodnocení dosáhla maximální počet bodů ve své kategorii, což vedlo na vrchol business excellence na slovinském území.
 
Slavnostní udílení ceny bylo 3. března 2004 ve velkém sálu slovinské filharmonie v Lublani. Vítězný diplom byl doručený předsedovi správní rady ETI dd Jozefovi Smrkoljiovi, ministrovi hospodářství Dr. Tea Petřínovi a Business Excellence Award za rok 2003, premiérovi Antonom Ropomovi, M.Sc.