ETI Strategický nákup


Posilováním partnerských vztahů s našimi dodavateli zabezpečuje dlouhodobou stabilitu v oblasti veřejného obstarávání a snížení nákupního rizika. Vývoj, inovace a dlouhodobé vztahy nám umožňují dosáhnout stanovené cíle.
 
Globální cíle ETI strategického nákupu jsou zaměřené na zavádění moderních logistických konceptů a interakcí s dodavateli.
 
Od našich dodavatelů očekáváme:

 1. Zabezpečení kvality dodávaných výrobků, protože na tomto základě budujeme naší konkurenční výhodu
 2. Vzájemná spolupráce, která má klíčový význam pro dlouhodobý rozvoj partnerských vztahů. Náš konečný úspěch závisí na našich dodavatelích, kteří s námi sdílejí své vědomosti a zkušenosti
 3. Konkurenceschopnost v oblasti cen, logistiky a znalosti
 4. Inovace, které umožňují snížit náklady a dosáhnout trvalé zlepšování
 5. Přiměřená ochrana životního prostředí, při maximální míře eliminuje vlivy na životní prostředí, v kterém vykonáváme svou činnost 
 

Globální cíle ETI strategického nákupu

 

 • Implementace systémů zásobování dle Kanban, JIT, pro odevzdávání skladové koncepce
 • Implementace moderních logistických koncepcí provozu (interní, externí)
 • Sestavení technického plánu, zaměřeného na rozvoj nákupního systému
 • Nastavení moderního hodnotícího dodavatelského systému
 • Implementování vhodné dokumentační podpory klíčových funkcí strategického nákupu
 • Nákup surovin na dlouhodobé bázi přes burzu
 • Všeobecné snížení obstarávajících nákladů
 • Definování strategických dodavatelů a celkové snížení počtu dodavatelů
Mimo uvedeného se pro celkový rozvoj společnosti očekávají rychlé a dynamické změny v oblasti marketingu, rozvoj strategického nákupu, silná globalizace nákupních zdrojů a intenzivní rozvoj dodavatelů.