Poslání a vize

Poslání

  • Uspokojování potřeb zákazníků a uživatelů pro elektrické instalace v bytovém, průmyslovém a elektrorozvodném segmentu na světovém trhu 
  • Zabezpečení trvalého růstu firmy, růstu výnosu akcionářů, sociální zabezpečení, profesionální rozvoj zaměstnanců a pozitivní vliv na životní prostředí

Vize

  • Posílit svojí pozici jako jednoho z předních výrobců bezpečnostních pojistek
  • Posílení postavení mezi lídry v oblasti výroby rozvaděčů, jako i specializovaného výrobce techniky vyspělých a inovativních výrobků pro ochranu a kontrolu elektrických obvodů
  • Vývoj nových segmentů pro trh v oblasti technické keramiky