Všeobecné informace

Název firmy:
ETI Elektroelement, d.o.o.
Zkrácený název:
ETI, d.o.o.
Sídlo:
Obrezija 5, 1411 Izlake, Slovinsko
Založení:
1950
Vklad do registru:
Okresní soud v Lublani
Základní kapitál:
8.315.792,50 EUR; Kapitálové fondy byly kompletně zaplacené
Hlavní program produkce:
Zařízení pro distribuci elektrické energie, technické keramiky, nástrojů a vybavení
Počet zaměstnanců (31.12.2016):
ETI společnost: 1700
Obrat (2016):
106,1 mil. EUR

 

Správní rada:

p. Tomaž Berginc CEO
p. Rafael Kogej člen správní rady

 

Členové dozorčí rady:

Aleš Lunder president
Andrej Smrkolj člen, vicepresident
Mag. Hans-Jörg Kaltenbrunner člen
Aleksander Cilenšek člen
Dr. Wolfgang Leitner člen
Dr. Ernst Reichmayr člen